A列車で行こう(A Train)

Đây là trang chủ của game mô phỏng thành phố “A-train” mà chúng ta đã có cơ hội hợp tác cùng Tập đoàn Artdink để dựng mô hình 3D cho các vật phẩm trong game.
https://www.artdink.co.jp/japanese/title/a-tourism/

Bên dưới là video giới thiệu những con tàu mới ra mắt, trong đó có rất nhiều đoàn tàu hỏa, tòa nhà và các vật phẩm khác mà chúng tôi đã tạo ra.
https://youtu.be/IY5BdwiRGdo?list=PLP9JS0xxOY3-Ze4AIBKCMva-ZRS1xa0Vh

Bản quyền thuộc © 2023 ARTDINK.

XEM THÊM DỰ ÁN:

viTiếng Việt