OverDrive II

Kameworks đảm nhiệm khâu dựng mô hình 3D, gắn xương và diễn hoạt cho toàn bộ 15 nhân vật chính của game Overdriver 2 với thời hạn ngắn ngủi 2 tháng.
Chúng tôi đảm nhiệm việc model 3D và rig gắn xương cho toàn bộ nhân vật trong game Overdrive II của Gemmob.

Tải game: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shadowbattle.overdrive.legend

Credit:
Concept: GEMMOB
Modeling: KAMEWORKS
Rigging: KAMEWORKS
Game Dev: GEMMOB

Bản quyền thuộc © GEMMOB.

XEM THÊM DỰ ÁN:

viTiếng Việt