Kameworks

3D Game Art

Tổng quan

Chúng tôi cùng làm việc từ 2015. Chúng tôi là những con người khác biệt từ tính cách, sở thích cho tới nền tảng chuyên môn. Tuy nhiên, chúng tôi cùng có chung niềm đam mê đồ họa 3D và sự nhiệt huyết cống huyết các sản phẩm 3D đỉnh cao cho nền công nghiệp game và hoạt hình toàn cầu.

Với sự nhiệt huyết, sáng tạo và nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế game và hoạt hình 3D, chúng tôi quyết định thành lập công ty Kameworks.

Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành công ty sản xuất đồ họa và hoạt hình 3D ở hàng top đầu trên thế giới.

Dịch vụ

Kameworks cung cấp các dịch vụ sau:
Model 3D
Rig gắn xương
Diễn hoạt

Kỹ năng

viTiếng Việt